• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!
Câu hỏi:
Em bị trĩ phải kiêng gì?
Nội dung:
Người gửi:
Địa chỉ: Phố Nhổn, Hà Nội
Trả lời:
Chưa có câu trả lời